Partnerství v nájemním vztahu

Partnerství v nájemním vztahu – Naše nabídky nájemních ploch

Renomované, úspěšné společnosti působící v nejrůznějších oborech, ať již v oblasti služeb nebo výroby, často využívají systém franšízy, který jim umožňuje vlastní expanzi. Podnikatelské know-how tak využívají obchodní partneři. Základem je jasné vymezení rolí:

Franšízor optimalizuje svůj podnikatelský vzor, celkový koncept, aby tak umožnil jeho bezproblémové převzetí franšízantem. 

Franšízor poskytuje franšízantovi obchodní model a podporuje ho svými službami, školeními, nákupními benefity a poskytuje mu neustálé poradenství ohledně marketingu, PR nebo podnikového hospodářství. Franšízant mu za tuto podporu platí měsíční poplatky.

Franšízant jedná jako právně samostatná osoba podnikající na vlastní zodpovědnost. Tím, že uplatňuje poznatky, které mu franšízor svěřil, se franšízant může zcela soustředit na odbyt.