Odborná oddělení

Odborná oddělení

Kdo stagnuje, prohrává!

Neustále pátráme po zajímavých objektech a projektech. Zaměstnanci našeho oddělení projektového vývoje a pronájmu vyhledávají vhodné pozemky pro umístění obchodních center a spolupracují s příslušnými úřady na vydání stavebního povolení a na uskutečnění našich projektů. Abychom zajistili budoucí úspěch nemovitosti, využíváme služeb specialistů. Své rozsáhlé znalosti v oblasti průzkumu trhu, analýzy lokalit, technické i právnické problematiky ohledně pozemků a jejich napojení na dopravní infrastrukturu tito specialisté využívají při vypracování koncepce pro danou nemovitost a zohledňují přitom stavební opatření.

 

Kromě toho sestavujeme nájemní koncepce, nájemcům poskytujeme rozsáhlý servis a zabýváme se pronájmem našich komerčních ploch. Společně s nájemci tak uskutečňujeme vize obchodních center a nákupních parků. Přitom pracujeme ruku v ruce s našimi architekty a stavebními inženýry. Máme rozhodující podíl na vývoji nemovitostí pro budoucnost a na jejich dlouhodobém pronájmu.

To, co naprojektujeme, se skutečně postaví! Vypracováváme koncepty pro naše partnery z řad nájemců a přetváříme naše komerční nemovitosti. Projektujeme a vyvíjíme samostatné objekty, menší i větší nákupní parky a obchodní centra. Své smluvní partnery si získáváme inovativními myšlenkami a produkty.

Součástí naší práce je partnerská spolupráce s úřady a aktivní součinnost při udělování stavebního povolení. Třešničkou na dortu našich atraktivních a pestrých úkolů je konstruktivní podíl na prováděcím plánování. Našim společným cílem je vytvořit objekty naplněné pohodou pro obce i naše zákazníky. A to se nám daří doma i v cizině.

Víme, co se na našich staveništích odehrává! Naše práce spočívá v kontrole kvality, termínů a v celkové kontrole stavebních záměrů.

Realizaci stavby zadáváme externím stavebním firmám. Ve spolupráci s externími partnery přitom usilujeme o to, aby během výstavby byla zajištěna kontrola kvality, dodržování termínů a celková kontrola objektu a aby realizace výstavby probíhala hladce. Naši interní stavební inženýři a projektoví vedoucí průběžně dohlížejí na postup stavebních prací, zajišťují kvalitu a včasné dokončení výstavby a přebírají zodpovědnost za rozpočet stavebního projektu.

Už předem přicházíme s novými koncepty a myšlenkami. Na realizaci projektu náš tým úzce spolupracuje s dalšími kolegy z architektonické branže. Našim společným cílem je vznik jedinečných míst pohody, z nichž budou mít užitek obce i naši zákazníci.

Obchodní facility management

Naše nemovitosti jsou vždy fit!

Facility management je zodpovědný za komplexní údržbu a správu nemovitostí z hlediska obchodu a infrastruktury. Cílem je zachování funkční, atraktivní a flexibilní nemovitosti. Usilujeme o spokojenost našich nájemců a zákazníků. Toto pole působnosti zahrnuje aktivní management nájemních smluv a smluv o službách, koordinaci poskytovatelů služeb, benchmarking, controlling, upomínky, sestavování energetických bilancí a péče o nájemce. K našim úkolům dále náleží poptávání cenových nabídek a porovnávání cen.

Nemovitosti, které tvoří portfolio naší společnosti, v pravidelných intervalech navštěvujeme, přičemž zde vždy hovoříme s nájemci. Máme trvalý zájem na tom, aby stav našich nemovitostí odpovídal aktuální úrovni technického pokroku, a aby se tak nemovitost pro majitele co nejvíce zhodnocovala. Na přání našich zákazníků přitom provádíme i přestavby těchto objektů.

Technický facility management

Nenecháme Vás ve štychu!

O objekty v našem portfoliu pečujeme a aktivně organizujeme stavební projekty, které naprojektovalo naše plánovací oddělení a oddělení projektového vývoje / pronájmu. Spolupracujeme přitom s partnery z oddělení obchodního facility managementu.

Každý rok vyúčtováváme vedlejší náklady a fakturujeme je našim nájemcům v zemích, kde máme pobočky. Provádíme management hospodaření s energií a benchmarking a zajišťujeme rentabilitu našich nemovitostí. Na základě seznamů porovnáváme rentabilitu jednotlivých lokalit, nákupních parků a obchodních center. Optimalizací vedlejších nákladů pověřujeme facility management a centermanagement.

Postaráme se o Vás! Naším úkolem je komplexní péče o naše nákupní parky a obchodní centra.

Centermanagement má v popisu práce především plánování a provádění kompletního marketingu pro obchodní centrum, public relations, plánování a provádění zážitkových akcí za účelem posílení atraktivity v očích zákazníků a také optimalizaci zastoupení druhů prodejen a nájemců.

Máme za sebou 12 let zkušeností s provozováním obchodních center. Jsme tady pro naše vlastní centra, pro naše zákazníky a naše nájemce. Partnery si získáváme nápady a jejích rychlou realizací. Naše nákupní střediska umístěná v centrech měst nabízejí návštěvníkům a zákazníkům pestrý program po celý rok a nejrůznější spektakulární akce. Důležitou součástí našich rozmanitých a zodpovědných úkolů je navíc i vytváření a péče o síť kontaktů.

Kreativita je základem!

Náš centrální mozek firmy vyvíjí reklamní koncepty pro naši firmu i pro jednotlivá obchodní centra a uvádí tyto koncepty do praxe. Využívány jsou přitom nejrůznější reklamní kanály. Nové nápady jsou vždy vítány – od klasického tištěného produktu, přes marketingové předměty, webové stránky a sociální média až po neobvyklá marketingová opatření. Spektrum našich úkolů je proto značně rozsáhlé a přináší s sebou stále nové výzvy a možnosti rozvoje.

Úspěch marketingu zajišťuje úzká spolupráce s vedením společnosti a s managementem obchodního centra.

Pomáháme, kde to jen jde!

Úspěšná firma by nemohla fungovat bez úspěšných, vysoce motivovaných zaměstnanců. Staráme se o to, aby každý zaměstnanec v naší společnosti dostal práci odpovídající jeho talentu. Kvalitně proškolení odborníci, vysoká motivace, loajalita vůči firmě a odměňování podle podaného výkonu jsou pro nás zárukou firemního úspěchu.

Naše personální oddělení zodpovídá za plánování stavu personálu, vedení personálu, rozvoj odborné způsobilosti zaměstnanců, komunikaci s personálem, spolupráci s odbornými odděleními, nábor zaměstnanců, plánování využití personálu, personální organizaci, management odměn, péči o zaměstnance a personální politiku.

Za spolupráce s místním vedením pečuje naše personální oddělení o nové zaměstnance již od jejich prvního dne v nové práci.

Žijeme čísly!

Úspěšná společnost, která rok od roku roste, může fungovat jedině s mezinárodní podporou finančních partnerů. Máme na starosti strukturální zabezpečování likvidity, management měnových rizik (deriváty), řízení peněžních toků a management úvěrových smluv. Spolupracujeme s předními národními i mezinárodními bankami a provádíme navíc transparentní reporting. Specialisté na tento obor vypracovávají po dohodě s majitelem modely financování, zajišťují externí zdroje financování pro objekty, které je nutno nově zafinancovat, a dojednávají smlouvy o půjčce a záruční smlouvy.

Těžiště našich aktivit je v intenzivní správě financování, v jednáních s mezinárodními bankovními instituty a v interaktivní spolupráci v oblasti daní a účetnictví.

V tomto oddělení pracují specialisté, kteří se soustředí na stanovené úkoly a spektrum činností týkající se tématu daní. Na základě svých zkušeností a odborných znalostí koordinují naše externí daňové poradce a vyměňují si zkušenosti.

Na pozici asistenta/asistentky managementu (jednatelů) máte příležitost rozhodující měrou spoluutvářet vývoj naší firmy.

Čeká na Vás značně rozmanité a náročné spektrum úkolů, které sahá od plánování služebních cest, správu kanceláře / vozového parku, přes nákupy pro běžný provoz firmy, koordinaci jednotlivých oddělení, kontrolu interních procesů, přípravu podkladů pro rozhodování managementu, koordinaci termínů až po vedení korespondence podle pokynů managementu.

Naše oddělení vyřizuje veškerou každodenní administrativu ve společnosti Saller. Zodpovídáme za řešení problémů s hardwarem a softwarem či za management vozového parku. Máme na starosti vybavení kanceláří a obstaráváme kancelářské potřeby. Organizujeme přijímání návštěv. Rezervujeme konferenční místnosti a staráme se o občerstvení hostů. Nové spolupracovníky v našem oddělení rádi zaškolíme.

Jsme nejdůležitějším oddělením, bez nás by ve firmě nefungovalo nic.

Koordinujeme komunikaci mezi jednotlivými zeměmi, kontrolujeme a doprovázíme jednatele při rozhodování. K našim úkolům náleží zejména příprava schůzí, dohled nad dodržováním lhůt, správa nejrůznějších seznamů, zajišťování bezpečnosti dat a dodržování firemních standardů ve všech zemích.

Klademe důraz na dodržování podnikových zásad v tuzemsku i v zahraničí a prosazujeme férovou spolupráci s našimi obchodními partnery.

Otevřenost a transparentnost jsou zárukou našeho úspěšného podnikání.

Společně s managementem radíme našim odborným oddělením ve všech právnických záležitostech. Vypracováváme vzory smluv a dopisů pro naše oddělení v Německu i v ostatních zemích. K našim úkolům náleží zastupování v soudních řízeních, ale i pověřování externích právních zástupců. Důležitou součástí naší práce je správa upomínek a exekucí a doplňování naší knihovny právnické literatury pro německé i zahraniční čtenáře. Důraz přitom klademe na prevenci a eliminaci chyb v odborných odděleních naší společnosti.

Dlouhodobá orientace

Skupina Saller se vyznačuje štíhlou strukturou, zkušeným týmem vedení a rychlým jednáním. Jednáme, neváháme! 

Všechny objekty realizujeme téměř výhradně pro vlastní potřebu. Proto máme zájem o dlouho­dobý, ekologický a trvale udržitelný fond budov a jeho neustálé zlepšování ve všech ohledech.

Vynikající zaměstnavatel

Jsme silným partnerem pro úspěšné obchodní firmy a středně velké podniky, které hledají nájemní prostory, ve kterých chtějí expandovat. Díky našemu dlouhodobému závazku a trvalé správě našich nemovitostí vytváříme a udržujeme mnoho nových pracovních míst.