Działy

Działy

Kto stoi w miejscu ten traci!

Stale szukamy ciekawych obiektów i projektów.
Pracownicy działu ekspansji i wynajmu znajdują odpowiednie działki oraz lokalizacje dla obiektów handlowych i uzyskują we właściwych urzędach pozwolenia na budowę w celu realizacji naszych projektów. Aby zapewnić sukces nieruchomości, specjaliści opracowują koncepcje uwzględniające aspekty budowlane, opierając się przy tym na wynikach badań rynku, analizie lokalizacji, jak i kwestiach prawnych dotyczących działek oraz prawa budowlanego, a także infrastruktury drogowej. Zawsze ściśle współpracujemy z gminami.

Poza tym opracowujemy koncepcje najmu, troszczymy się o obsługę najemców oraz wynajem naszych powierzchni handlowych. Tak więc wspólnie z naszymi najemcami możemy urzeczywistniać nasze wizje centrów handlowych i parków handlowych. Ściśle współpracujemy z naszymi architektami i inżynierami. Mamy decydujący udział w tworzeniu i wynajmie nieruchomości, które posiadają wszelkie cechy, aby odnosić w przyszłości sukcesy.

Budowa realizowana jest dokładnie według planów!

Opracowujemy koncepcje dla naszych partnerów i kształtujemy nieruchomości handlowe na nowo. Planujemy i realizujemy pojedyncze obiekty, mniejsze i większe parki handlowe oraz centra handlowe. Przekonujemy naszych partnerów do innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Partnerska współpraca z urzędami oraz aktywne współdziałanie podczas procedury udzielania pozwolenia na budowę.

Zadania z zakresu planowania wykonawczego uzupełniają szerokie i różnorodne spektrum zadań. Wspólnym celem jest stworzenie wyjątkowych i przyjaznych miejsc, dla dobra społeczności lokalnej i klientów. Osiągamy na tym polu sukcesy w kraju i za granicą!

Wiemy, co dzieje się na naszych placach budowy!

Naszym zadaniem jest kontrola jakości, terminów i całego procesu budowy.

Nasze projekty budowlane zlecane są do realizacji przez naszych pracowników zewnętrznym firmom. Ważna jest przy tym wspólna kontrola jakości, terminów i całego procesu budowlanego w czasie realizacji. Nasi inżynierowie i koordynatorzy projektów na bieżąco nadzorują postępy w budowie, troszczą się o jakość i terminowe wykonywanie prac oraz ponoszą odpowiedzialność za budżet budowy.

Odpowiednio wcześnie opracowujemy nowe koncepcje i idee. W ramach realizacji projektów zespół ściśle współpracuje z architektami. Wspólnym celem jest stworzenie dla gmin i klientów wyjątkowych miejsc, w których można się dobrze czuć.

Facility Management w zakresie handlowym

Utrzymujemy nasze nieruchomości w najlepszym stanie!
W ramach zarządzania nieruchomościami odpowiadamy za wszechstronną opiekę i administrowanie nieruchomościami  w zakresie handlowym i infrastrukturalnym. Celem jest utrzymanie funkcjonalnych i atrakcyjnych nieruchomości, które łatwo można dostosować do zmieniających się wymogów. Nadrzędnym celem jest zadowolenie naszych najemców i klientów. Zakres naszych działań obejmuje aktywne zarządzanie umowami najmu i umowami z usługodawcami, koordynację usługodawców, benchmarking, controlling i wysyłanie upomnień, sporządzanie bilansów energetycznych oraz opiekę nad najemcami. Do naszych zadań należy także zdobywanie ofert oraz porównywanie cen.

Nieruchomości będące pod naszą opieką są regularnie odwiedzane. W czasie tych wizyt przeprowadzamy rozmowy z naszymi najemcami. Nasze starania kierują się zawsze ku utrzymaniu nieruchomości na aktualnym technicznym poziomie, co umożliwia właścicielom zwiększenie wartości tych obiektów. Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy także prace związane z przebudową obiektów.

Facility Management w zakresie technicznym

Wywieramy wpływ!

Opiekujemy się naszymi nieruchomościami i przejmujemy samodzielne wykonanie prac budowlanych zlecane przez dział planowania, oraz dział ekspansji/wynajmu, we współpracy z partnerami z Facility Management.

Sporządzamy coroczne rozliczenia kosztów dodatkowych dla naszych międzynarodowych najemców. Prowadzimy sprawy związane z zarządzaniem energią i benchmarkingiem oraz troszczymy się o rentowność naszych nieruchomości. Na podstawie list porównujemy rentowność poszczególnych obiektów, parków handlowych oraz centrów handlowych. Działom facility management i zarządzania centrami zlecamy optymalizację kosztów.

Troszczymy się o nasze parki i centra handlowe.

Głównym zadaniem działu zarządzania centrami jest planowanie i realizacja całego marketingu centrów handlowych, public relations, planowanie i organizacja wydarzeń w celu zwiększenia atrakcyjności centrum dla klientów oraz optymalizacja zestawu branż i najemców w centrum.

Dysponujemy ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia centrów handlowych. Troszczymy się o własne centra, o naszych klientów i naszych najemców. Oferujemy przekonywujące pomysły i szybką realizację. Nasze centra handlowe oferują odwiedzającym i klientom zróżnicowany program roczny oraz spektakularne atrakcje. Ważnym elementem różnorodnej i odpowiedzialnej działalności jest też budowa i utrzymanie profesjonalnej sieci kontaktów firmowych i osobistych.

Kreatywność to podstawa!

Nasza własna „fabyka pomysłów” rozwija koncepcje reklamowe i wdraża je w naszej firmie i centrach handlowych. Wykorzystujemy przy tym różnorodne kanały reklamowe. Od klasycznej formy papierowej, przez strony internetowe i media społecznościowe do nietypowych działań marketingowych – nowe pomysły są zawsze mile widziane. Zadania są więc bardzo zróżnicowane i zapewniają stale nowe wyzwania i możliwości rozwoju.

Ścisła współpraca z kierownictwem  i działem zarządzania centrum zapewnia sukces marketingowy.

W każdej chwili jesteśmy pomocni!
Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo funkcjonuje tylko dzięki kompetentnym, zmotywowanym pracownikom. Naszym zadaniem jest, aby właściwe talenty zaangażować w naszym przedsiębiorstwie na właściwych miejscach. Dobrze wykształcony personel, wysoka motywacja, lojalność wobec firmy i wynagrodzenie uwzględniające osiągnięcia w pracy są dla nas czynnikami gwarantującymi sukces przedsiębiorstwa.
Nasz dział personalny zajmuje się planowaniem personalnym, prowadzeniem spraw osobowych, rozwojem personelu, komunikacją personalną, pozyskiwaniem personelu, planowaniem zatrudnienia, organizacją personalną, zarządzaniem wynagrodzeniami, opieką nad pracownikami i polityką personalną.
Dział personalny, we współpracy z kierownikami zespołów, opiekuje się wszystkimi pracownikami począwszy od pierwszego dnia ich pracy.

Liczby to nasz świat!

Dobrze przedsiębiorstwo, które każdego roku potwierdza swoją kondycję osiągniętym wzrostem, funkcjonuje tylko z międzynarodowymi partnerami finansującymi. Troszczymy się o zapewnienie płynności strukturalnej, zarządzamy ryzykiem walutowym (derywaty), koordynujemy płatności i zarządzamy kredytami. Współpracujemy z renomowanymi bankami krajowymi i międzynarodowymi i w ramach tej współpracy prowadzimy transparentną sprawozdawczość. W tym dziale specjaliści opracowują modele finansowania, zdobywają środki zewnętrzne dla finansowanych obiektów, negocjują umowy pożyczek i umowy o ich zabezpieczenie.

Istotą działalności tego działu jest intensywna współpraca i negocjacje z międzynarodowymi bankami, współpraca z działem podatków i rachunkowości.

W dziale tym pracują specjaliści, skoncentrowani na zadaniach ustawowych i obszarach działalności związanych z tematem podatków. Naszym doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną koordynujemy naszych zewnętrznych doradców podatkowych i wymieniamy doświadczenia.

Asystent(ka) zarządu ma możliwość współdziałania przy rozwoju przedsiębiorstwa. Zadania na tym stanowisku są bardzo zróżnicowane i wymagające: począwszy od planowania podróży służbowych, zarządzania biurem / parkiem samochodowym, zaopatrzeniem firmy, poprzez koordynowanie poszczególnych działów, nadzór nad wewnątrzfirmowymi procedurami, przygotowywanie materiałów do podjęcia decyzji przez zarząd, koordynację terminów, aż do prowadzenia korespondencji, zgodnie z poleceniami zarządu.

Nasz dział zajmuje się wszelkimi bieżącymi zadaniami administracyjnymi w Grupie Saller. Jesteśmy właściwą jednostką w przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, jak i przy zarządzaniu parkiem samochodowym. Troszczymy się o wyposażenie biur i materiały biurowe. Organizujemy sprawną pracę w recepcji. Rezerwujemy pokoje narad i zajmujemy się podejmowaniem gości. Chętnie szkolimy nowych pracowników w naszym dziale.
Jesteśmy najważniejszym działem, bez którego nic w firmie nie funkcjonuje.

Koordynujemy przepływ informacji między krajami, wykonujemy czynności sprawdzające i towarzyszymy podejmowaniu decyzji przez zarząd. Do tego typu zadań należy w szczególności przygotowywanie posiedzeń, kontrola terminów, zarządzanie listami, zabezpieczanie danych i utrzymywanie firmowych standardów we wszystkich krajach.

Kontrolujemy  przestrzeganie firmowych zasad w kraju i za granicą oraz prowadzimy uczciwą współpracę z naszymi partnerami biznesowymi.
Otwartość i transparentność zapewniają  sukces przedsiębiorstwu.

Wspólnie z zarządem doradzamy naszym działom we wszystkich kwestiach prawnych. Sporządzamy wzory umów dla wszystkich krajów oraz opracowujemy wzory formularzy i pism standardowych dla naszych działów w kraju i za granicą. Do naszych zadań należy także wykonywanie zadań w ramach zastępstwa procesowego, udzielanie zleceń zewnętrznym adwokatom. Ważnym obszarem pracy jest prowadzenie postępowań upominawczych i egzekucyjnych, jak i kompletowanie biblioteki prawniczej w kraju i za granicą. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na prewencję i eliminowanie ewentualnych błędów naszych działów.

Działamy perspektywiczne

Grupa Saller charakteryzuje się płaską strukturą organizacyjną, szybkim podejmowaniem decyzji przez zarząd, a tym samym krótkimi drogami decyzyjnymi. Działamy, nie zwlekamy! Wszystkie obiekty realizujemy prawie wyłącznie na własny użytek. Właśnie dlatego interesuje nas trwała, ekologiczna i niezawodna struktura obiektu i jej stałe ulepszanie na wszystkich płaszczyznach. 

Wyróżniony pracodawca

Jesteśmy partnerem dla wiodących firm handlowych i średnich przedsiębiorstw, poszukujących powierzchni pod najem w celach ekspansji. Nasze długoterminowe zaangażowanie i skuteczne zarządzanie przyczyniają się do tworzenia i zachowania wielu nowych miejsc pracy.