Projekty środowiskowe

Użytkujemy liczne urządzenia fotowoltaiczne, wiatraki, elektrociepłownie blokowe i prowadzimy stacje ładowania energią elektryczną w Niemczech. Także nasze obiekty na Słowacji i w Czechach wykorzystują prąd z naszych własnych urządzeń fotowoltaicznych. Dział firmy ARCOS, zajmujący się energią słoneczną, wiatrową oraz elektrociepłowniami blokowymi ciągle zwiększa ilość energii  pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Duża część energii elektrycznej zużywanej w budynkach firmy Saller wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych. Tak więc firma Saller nie tylko kupuje prąd z ekologicznych źródeł, ale też sama go wytwarza we własnym przedsiębiorstwie! 

Saller nie mówi tylko o odpowiedzialnych koncepcjach energetycznych, ale też podejmuje się ich realizacji!

Bilans

  • 31 systemów fotowoltaicznych
    (zamierzamy zainstalować jeszcze więcej)
  • 4 elektrownie wiatrowe
  • 3 elektrociepłownie blokowe
    (zamierzamy zainstalować jeszcze więcej)
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Na przyszłość planujemy wytwarzanie własnego prądu, magazynowanie energii we własnych bateriach i zasilanie własnych samochodów elektrycznych

W ten sposób rozwijamy trwałe i ekologiczne koncepcje energetyczne w trosce o czyste środowisko.

Urządzenia fotowoltaiczne i wiatrowe

Urządzenia fotowoltaiczne

Na wielu naszych budynkach, czy to parkach czy centrach handlowych, korzystamy z urządzeń fotowoltaicznych przekształcających energię słoneczną w energię elektryczną. Urządzenia te dają niedrogi i przyjazny dla środowiska prąd, a także bezpieczeństwo zasilania. W prosty sposób, efektywne i ekologiczne wykorzystujemy energię słoneczną.

Urządzenia wiatrowe

Energia powstaje z ruchu. Wykorzystujemy energię z ruchu powietrza – wiatru.
”Zielony prąd” pozyskiwany z urządzeń wiatrowych jest już od dawna głównym sposobem wytwarzania energii odnawialnej. My też angażujemy się w tej dziedzinie.

Stacje ładowania prądem

Wraz z otwarciem, wspólnie z zakładami miejskimi Weimar, stacji ładowania prądem, Grupa Saller wspiera w Turyngii przyszłościowy rozwój samochodów napędzanych elektrycznie.

Tworząc ofertę tankowania samochodów prądem w mieście w czasie robienia zakupów, tworzymy bodźce do zakupu samochodów napędzanych elektrycznie.
Tankowanie prądem w Weimar Atrium

Elektrociepłownia blokowa

Elektrociepłownie blokowe wykorzystują zasadę sprzężenia siła-ciepło. Te zbudowane modułowo urządzenia do pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła mogą też zasilać pobliską sieć cieplną w ciepło użytkowe.
Ciepło odpadowe wytwarzane podczas produkcji prądu jest wykorzystywane bezpośrednio na miejscu, dzięki czemu elektrociepłownie blokowe oszczędzają do 40 % energii pierwotnej.
System ten jest z powodzeniem testowany w naszych centrach handlowych.

Green Building

Budujemy i tworzymy budynki mając na uwadze uzyskanie certyfikatu „Green Building”.
JenTower należący do Grupy Saller został wyróżniony srebrnym certyfikatem DGNB dla budynków biurowych i administracyjnych.

Nasz aktualnie budowany nowy budynek firmowy wykonany z betonu optymalizowanego i wyposażony w elektrociepłownię blokową, urządzenia do odzysku ciepła, urządzenia fotowoltaiczne podlega certyfikacji przez DGNB.