Dla najemców – Nasze oferty najmu

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy na wielu płaszczyznach, czy to w sferze usług czy produktów, często korzystają z systemu franczyzy w celach własnej ekspansji. W ten sposób samodzielni partnerzy niosą dalej idee przedsiębiorstwa. Zasadnicze znaczenie ma przy tym jasny podział zadań.

Franczyzodawca optymalizuje podstawy prowadzonej działalności gospodarczej, ogólną koncepcję, tak by mogły być one bezproblemowo przejęte przez franczyzobiorców. Franczyzodawca oddaje do dyspozycji franczyzobiorcy model gospodarczy i wspiera go usługami, szkoleniami oraz korzyściami ze wspólnego zaopatrzenia, jak i ciągle służy radą w kwestiach marketingu, PR lub ekonomiki przedsiębiorstwa. Za te świadczenia fanszyzobiorca uiszcza miesięczne opłaty.

Franczyzobiorca jest prawnie niezależnym podmiotem i działa na własną odpowiedzialność. Dzięki wiedzy udostępnionej przez franczyzodawcę franczyzobiorca może mocniej skoncentrować się na dystrybucji.

System ten jest zawsze dalej rozwijany. Transfer wiedzy miedzy obydwoma partnerami odbywa się w dalszym ciągu, tak że ulepszenia są bezpośrednio przekazywane partnerom. Z tego względu współpraca między franczyzodawcą i franczyzobiorcą jest merytoryczna. Dzięki podziałowi zadań i specjalizacji w partnerstwie opartym na zasadach franczyzy tworzone są idealne przesłanki do podniesienia produktywności.
Macie Państwo szansę zostać przedsiębiorcą.

Grupa Saller udzieli Państwu swego wsparcia oferując swoje powierzchnie na wynajem.

Listę franczyzodawców i franczyzobiorców znajdziecie Państwo tutaj:  www.franchiseportal.pl