Ekologické projekty

V Německu provozujeme řadu solárních zařízení a větrných turbín i několik blokových tepelných elektráren a „čerpacích stanic“ pro elektromobily. Ale i v České republice a na Slovensku jsou naše objekty zásobovány elektřinou z našich vlastních fotovoltaických elektráren. Na rozšiřování možností získávání obnovitelné energie neustále pracují naši specialisté pod hlavičkou ARCOS Solar/Wind/Blockheizkraftwerk. Velká část elektřiny, kterou potřebujeme pro provoz našich budov, je vyráběna z obnovitelných zdrojů. Společnost Saller tak nejen kupuje obnovitelnou energii – sama si ji také vyrábí!

O zodpovědných energetických koncepcích Saller nejen hovoří –
sám je realizuje!

Bilance

 • 31 fotovoltaických systémů
  (další ve fázi projektování / výstavby)

 • 4 větrné turbíny

 • 3 blokové tepelné elektrárny
  (další ve fázi projektování)

 • dobíjecí stanice pro elektrická 
  osobní vozidla / e-biky

 • v budoucnu výroba elektrické energie napájení vlastních baterií a provoz vlastních elektromobilů

Tímto udržitelným a ekologickým energetickým konceptem přispíváme k čistému životnímu prostředí.

Fotovoltaické a větrné elektrárny

Fotovoltaické systémy

Na mnoha našich budovách, ať se již jedná o nákupní parky nebo o obchodní centra, využíváme solární zařízení, která nám umožňují přeměňovat světelnou energii ze slunce na elektrickou energii. Tato zařízení poskytují vedle cenově výhodné a ekologické elektřiny především také jistotu zásobování. Sluneční energii dokážeme využívat efektivně a šetrně vůči životnímu prostředí.

Větrné systémy

Energie vzniká z pohybu. Využíváme proto pohyb… větru. Díky větrným turbínám je „zelený proud“ již dlouho na špici vývoje obnovitelných energií. Také my se v této oblasti angažujeme.

Dobíjecí stanice elektromobilů

Zprovozněním první dobíjecí stanice pro automobily, kterou společnost Saller otevřela za spolupráce s podnikem veřejných služeb města Výmaru, podporujeme udržitelný vývoj elektrických vozidel v našem regionu. Nabídkou dočerpání elektrické energie během návštěvy obchodního centra podněcujeme k nákupu elektromobilů. 

Bloková tepelná elektrárna

Blokové tepelné elektrárny jsou vybudovány na principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Toto modulárně konstruované zařízení pro získávání elektrické energie a tepla je navíc schopno dodávat užitkové teplo do blízké tepelné sítě. Odpadní teplo při výrobě elektřiny se využívá přímo na místě, což umožňuje uspořit až 40 % primární energie. Tento systém jsme již úspěšně otestovali v našich obchodních centrech. Další se právě nacházejí ve fázi výstavby.

Ekologicky šetrná budova

Stavíme a zprovozňujeme budovy, které mají certifikát „green building“. Objekt JenTower společnosti Saller byl vyznamenán stříbrnou cenou Německé společnosti pro udržitelnou výstavbu (DGNB) v kategorii kancelářských a správních budov. Naše nová provozní budova, která rovněž získala DGNB certifikát, disponuje jádrovým temperováním betonu, blokovou tepelnou elektrárnou, zařízeními pro zpětné získávání tepla i fotovoltaickým systémem.