Pracovní příležitosti

Nabízíme následující pracovní příležitosti

 •   Vzdělání / Stáže
 •   Absolventské stáže
 •   Vedoucí & odborní pracovníci
 •   Nové kariérní možnosti

Saller Personální oddělení

In der Buttergrube 9
99428 Weimar – Legefeld
Tel:   +49 (0) 36 43 / 86 74 169
Fax:  +49 (0) 36 43 / 86 74 198
E-Mail: jobs@www.saller-bau.com

Specialisté

Posuneme Vás dál. Rádi uvítáme jak pracovníky s čerstvě dokončeným praktickým vzděláním nebo vysokoškolským diplomem, tak i zaměstnance s mnohaletými profesními zkušenostmi. Nabídneme Vám šanci uplatnit u nás silné stránky Vaší osobnosti. Naše společnost působí v řadě zajímavých odvětví doma i v cizině, která Vám dají možnost objevovat nové věci. Rozjeďte svou kariéru právě u nás!

 

Do úvahy přichází všechno od jednoduchých kancelářských činností až po mezinárodní management.

Chcete se u nás uplatnit? Jen do toho! Podívejte se na aktuálně uvolněné pracovní pozice, anebo nám sami z vlastní iniciativy zašlete své podklady.

Vedoucí pracovníci

Charakterizuje Vás vysoká kreativita a proaktivní přístup. Máte zápal pro věc, vyznáváte partnerskou spolupráci a neztrácíte přitom ze zřetele přání a cíle našich zákazníků a zaměstnanců. Uvažujete a jednáte podnikatelsky, máte schopnost rozpoznat rizika, uchopit šance a orientačním bodem při Vaší práci je úspěšný výsledek.

Víte, jak správně filtrovat potřeby a očekávání našich zákazníků. Cítíte se dobře v mezinárodní společnosti a víte, jak důležité je férové, spolehlivé, průhledné a čestné chování. Ke spolupráci s projektovými týmy přistupujete s respektem, jste osobností, která něco dokáže, a máte rádi komplexní výzvy v tuzemsku i v zahraničí.

Můžete u nás začít kariéru na pozici specialisty nebo týmového vedoucího.

Absolventské stáže

Smyslem a účelem absolventských stáží v naší společnosti je vyškolit Vás pro provádění zodpovědné činnosti a trvale Vás ukotvit v naší firmě. Chceme Vám umožnit, abyste získali vhled do obchodních aktivit mezinárodně působící společnosti. Tím získáte dostatečné profesní zkušenosti a můžete začít svou kariéru ve skupině Saller. Tento program je vhodný pro všechny profesní skupiny. V souladu se svými schopnostmi a dosavadními profesními zkušenostmi poznáte různá oddělení naší firmy.

U nás můžete sami odkrývat své schopnosti a talenty a získávat znalosti v různých podnikových odvětvích. 

Absolventské stáže v naší společnosti se většinou soustředí kolem těchto oddělení:
 •  firemní organizace
 •  oddělení vybrané pro Vás na míru

Již po krátké době budete samostatně řešit odborné úkoly a zažijete první úspěchy.

Vzdělání

Naše společnost sama aktivně a úspěšně vzdělává

Nabízíme možnosti vyučení v následujících odděleních: centermanagement, facility management, stavební oddělení a organizace/IT. V rámci tříletého praktického kurzu Vám nabídneme výuku v odborném oddělení podle Vaší specializace. Vaši výuku je přitom kdykoliv možno rozšířit i na další odborná oddělení.

Smyslem a účelem tohoto prakticky zaměřeného vzdělání je získat talentované mladé muže a ženy pro zodpovědné úkoly ve společnosti Saller a nabídnout jim u nás profesní perspektivu.

Naše praktické kurzy otevíráme opět v roce 2018!

Stáže

Studentské a žákovské stáže
(celoročně)

Žákům a studentům nabízíme placené stáže v odděleních facility management, centermanagement, stavební oddělení a organizace/IT. Kolegové z těchto odborných oddělení Vás okamžitě zaškolí do každodenního provozu a mohou Vám přidělit napínavé a zajímavé úkoly.

Necháme vás nahlédnout do vzrušujících a velmi zajímavých mezinárodních projektů, na kterých se můžete i aktivně podílet.

Místa pro praxi nabízíme v různých oblastech celoročně a s vysokou flexibilitou. Kontaktujte nás a sdělte nám svoje představy. Položíme společně základní kámen vaší profesní dráhy!

Pokud máte zájem o stáž v naší společnosti, můžete se na nás obracet!