Możliwości kariery

Możliwości
rozwoju kariery

 •  praktyki
 •  staż i pierwsza praca
 •  specjaliści i kadry menadżerskie
 •  reorientacja zawodowa

Dział personalny

In der Buttergrube 9
99428 Weimar – Legefeld

Tel:   +49 (0) 36 43 / 86 74 169
Fax:  +49 (0) 36 43 / 86 74 198
E-Mail: jobs@www.saller-bau.com

Kadra kierownicza

Charakteryzuje się ponadprzeciętna kreatywnością i gotowością do pracy. Osoby posiadające predyspozycje do kierowniczych stanowisk pracują z pasją i w sposób partnerski, aby spełnianić życzenia klientów oraz realizować wyznaczone cele. Sposób działania kadry kierowniczej charakteryzuje się przedsiębiorczością, umiejętnością rozpoznawania ryzyk, wykorzystywania szans i dążeniem do wyznaczonego celu. Osoby takie posiadają umiejętność rozumienia i oceny potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Jeśli międzynarodowe przedsiębiorstwo to środowisko, w którym dobrze się Państwo czują, jeśli wiedzą Państwo, jak ważne jest sprawiedliwe zachowanie, niezawodność, racjonalność i uczciwość, jeśli są Państwo w stanie współpracować z zespołami projektowymi respektując się nawzajem, są osobowościami z odpowiednimi kompetencjami oraz chętnie podejmują Państwo kompleksowe wyzwania, mają Państwo do wyboru dwie ścieżki rozwoju: jako specjalista lub kierownik zespołu.

Specjaliści – sukces motywuje

Naszym celem jest nie tylko kształcenie. Chętnie przyjmujemy kandydatów z ukończonym wykształceniem zawodowym i studiami lub z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – każdy jest mile widziany. Chcemy dać Państwu szansę rozwoju mocnych stron. Ciekawe spektrum naszej działalności w kraju i za granicą daje Państwu sposobność odkrywania nowych wyzwań. Zacznijcie i rozwijajcie Waszą karierę u nas!

Od prostych czynności biurowych aż po międzynarodowe zarządzanie – wszelkie opcje są możliwe.

Prosimy zapoznać się z naszymi aktualnymi ofertami pracy bądź złożyć aplikację z własnej inicjatywy.

Program stażowy

Sensem i celem 18-miesięcznego programu szkoleniowego jest wykształcenie Państwa do podjęcia odpowiedzialnej pracy i stałe zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie. Poprzez ten program chcemy dać Państwu możliwość wglądu w sposób działania międzynarodowego przedsiębiorstwa, zdobycia doświadczenia zawodowego i zrobienia kariery w Grupie Saller. Program ten nadaje się dla każdej grupy zawodowej. Realizujecie Państwo staże w naszych działach, odpowiednio do swoich zdolności i drogi zawodowej.

Możecie Państwo na własną rękę odkrywać swoje predyspozycje, talenty i zdobywać wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Elementami składowymi niniejszego programu szkoleniowego są z reguły:
 •  dział organizacyjny firmy
 •  odpowiedni dział specjalistyczny

Po krótkim czasie stajecie się Państwo samodzielnymi pracownikami w danym zakresie i zaczynacie odnosić pierwsze sukcesy.

Kształcenie

Nasze przedsiębiorstwo aktywnie
i z sukcesami kształci

Studia licencjackie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości
Wdrożenie w sprawy organizacyjne firmy, następnie 3 miesiące akademii zawodowej, rachunkowość, następnie 3 miesiące akademii zawodowej, handlowy facility management i 3 miesiące akademii zawodowej, techniczny/infrastrukturalny facility management i 3 miesiące akademii zawodowej, zarządzanie umowami i dział kosztów dodatkowych, następnie 3 miesiące akademii zawodowej.

Nasza procedura aplikacyjna w firmie może być rozpoczęta w każdym czasie. Tak samo w każdym czasie możliwy jest początek kształcenia. Jesteśmy absolutnie elastyczni. Prosimy o przesłanie nam swoich dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej lub mailem do działu personalnego.

Praktyki

Studenckie i uczniowskie (całoroczne)

Oferujemy studentom i uczniom praktyki i płatną pracę wakacyjną w różnych działach naszej firmy, np. w dziale organizacji biura, facility management, dziale zarządzania centrum, dziale prawnym jak i dziale ds. udzielania zleceń budowlanych i controllingu.
Możecie Państwo w trakcie tych praktyk wykonywać interesujące zadania w zaangażowanym zespole.

Chętnie odpowiemy na dalsze pytania dotyczące Państwa aplikacji.