Kaufland rozšiřuje recyklaci

Kaufland od 21.4.2022 odebírá zpět baterie, malé elektrospotřebiče a svítidla, rozšiřuje tím možnosti recyklace. V roce 2020 bylo na obalové ploše vytříděno kolem 943 t transparentní fólie, v roce 2021 to bylo 1111 t.

Kaufland se zavázal, že do roku 2025 sníží množství plastového odpadu minimálně o 20%. Produkty vlastní značky jsou již baleny v recyklovatelném materiálu. Rozšířený závazek k udržitelnosti velmi vítáme.