Žijeme ve Weimaru

Práce a bydlení ve Výmaru

Každý, kdo si jednou Výmar oblíbil a přišel mu na chuť, nechce odsud pryč

Statue von Goethe und Schiller in Weimar

Šťastný Výmare! – Z měst všech

Jsi, byť malý, nejvíce obdařen;

Dlíti budu ve Tvých zdech,

Očarován Tvým svatým ódiem;

Tázati se budu, kteří ve Tvých zdech,

Žili mužové velcí ve slavných dnech,

Pln závisti, byť mužem ctnosti,

V tak ušlechtilé společnosti.
(Johann Peter Eckermann)

Výhody práce a bydlení v Durynsku

Durynsko je synonymem vysokého výdělku a nízkých životních nákladů v porovnání s jinými regiony a městy v Německu.
Podle článku v deníku Handelsblatt z 26.06.2014 se relativní kvóta kupní síly ve východním Německu nachází 9 % pod úrovní západního Německa. Nejvyšší kupní sílu mezi novými spolkovými zeměmi má Braniborsko, které se může téměř srovnávat s Hamburkem. Durynsko se svými 13,8 % je po Bavorsku (12,5 %) a Bádensku-Württembersku (12,7 %) zemí s třetím nejnižším podílem chudých obyvatel.

Výhody života ve Výmaru oproti životu ve velkoměstě

Univerzitní město Výmar, dřívější rezidenční město významných šlechtických rodů, je z historického pohledu jedním z nejvýznamnějších měst Německa. Výmar nabízí vysokou kvalitu života, aniž by zde panovala anonymita velkoměsta. Cesta do práce zde netrvá dlouho, město přitom disponuje skvělým napojením na dálnici a je výhodně položeno mezi letišti Erfurt-Výmar a Lipsko. Výmar skýtá jak mimořádně výhodné možnosti bydlení v historickém centru města, tak i moderní, nově vybudované obytné čtvrti na předměstích plných zeleně. Bydlíte zde v malém, půvabném rezidenčním městě, daleko od ruchu a hluku.

Možnosti trávení volného času ve Výmaru a okolí

• rozsáhlá síť cyklotras a pěších stezek, blízkost Durynského lesa
• spousta muzeí a kin
• různé zelené plochy, rekreační a zážitková koupaliště
• golfová hřiště
• řada uměleckých a kulturních akcí, velká nabídka restaurací

Noční život

• studentské kluby
• inovativní studentské projekty a akce
• mladé, etablované divadelní projekty
• koncerty v kongresovém a kulturním centru „Weimarhalle“
  (rock, pop, klasická hudba, world music)

Skvělé podmínky pro rodiny

• nadprůměrná hustota jeslí a školek
• dětská hřiště a rozlehlé parky
• dětská univerzita
• mezinárodní škola, waldorfská pedagogika, jenská pedagogika
• práce i na částečný úvazek 

Dopravní infrastruktura

• hustá síť hromadné dopravy
• zastávka přímo před firemní centrálou
• přímé napojení (3 km) na dálnici A 4
• železniční nádraží, kde zastavují i vlaky vyšší kvality (ICE & IC)
• blízkost zemského hlavního města Erfurtu a velkoměsta Jeny